Yenihayat Sünnet Kliniği

Sünnet nedir, sağlığa yararları nelerdir?

Sünnet nedir, sağlığa yararları nelerdir?
  • Yeni Hayat
  • 13 Mayıs, 2022

Sünnet nedir, sağlığa yararları nelerdir?

Erkeklerde penis ucundaki derinin çepeçevre kesilme işlemine sünnet diyoruz.

Bulunan kanıtlarda 6000 yıl öne Mısırlıların ve Babillilerin sünnet olduğunu biliyoruz. Günümüzde Musevilik ve İslam dinlerinde yaygın olarak yapılmaktadır. Özellikle sağlık yönünden yararlarının görülmesi sünnetin giderek kabul görmesini sağlamaktadır.

Şu anda dünya nüfusunun yaklaşık 1/6 i ABD deki erkeklerin ` ı sünnetlidir.

Sünnet halen dünyada ve ülkemizde en fazla uygulanan cerrahi girişimdir.

SÜNNETİN SAĞLIĞA OLUMLU ETKİLERİ NELERDİR?

Hijyenik avantaj ve koku:

Sünnetsiz penis başı deri ile kapalı bir ortamda bulunduğundan, kolay enfekte olmakta, bu da kokuya neden olmaktadır. Sünnetli peniste ise temiz kalmasından dolayı istenmeyen koku oluşmaz.

Penis kanseri:

Sünnetlilerde penis kanserinin görülme sıklığının az olduğu bilimsel çalışmalar ile ortaya konmuştur.

Rahim ağzı kanseri:

Sünnetli erkeklerin eşlerinde daha az rahim ağzı kanseri görüldüğü de araştırmalar ile saptanmıştır.

İdrar yolu iltihabı:

Sünnetli erkeklerin genitoüriner sistem enfeksiyonlarına 10 kat daha az yakalandığı yapılan çalışmalarda saptanmıştır.Özellikle sünnet derisi ucunda darlık olan, sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren, anne karnında ya da sonrasında yukarı idrar yollarında genişleme saptanan bebek ve çocuklara sünnet önerilmektedir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar:

Cinsel yolla bulaşan AIDS, Hepatit B, Hepatit C, Gonore gibi hastalıkların bulaşma riski azalır..